Naša škola - škola otvorenih vrata

Publikacija i izvod iz godišnjeg Plana rada u školskoj 2014./2015.

1. Raspored za ČOS pogledajte ovde

2. Raspored časova pogledajte ovde

3. Raspored pismenih i kontrolnih zadataka:

V1 razred pogledajte ovde

VI1 razred pogledajte ovde

VII1 razred pogledajte ovde

VII2 razred pogledajte ovde

VIII1 razred pogledajte ovde

4. Kalendar rada pogledajte ovde

5. Dopunska i dodatna nastava pogledajte ovde

6. Prijem roditelja pogledajte ovde