Naša škola - škola otvorenih vrata

Kabinet "Digitalna škola"

Kao i u mnogim školama širom Srbije, i naša škola je započela novu školsku godinu jednom novinom. To je novi informatički kabinet, koji je u okviru projekta "Digitalna učionica", opremilo Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo Republike Srbije. Porek opreme koju smo dobili, naša škola je uložila i značajna sredstva da ovaj kabinet bude i još lepši i bolji nego što je bio. Tako smo pored računarskih konzola , dobili i nove klupe, stolice, zavese, laminat i savremene internet i strujne stanice koji za našu malu školu nisu beznačajna ulaganja. Sve to, radi unapredjivanja nastave i učenja naših đaka i nastavnika.

Kabinet - Digitalna školaKabinet se sastoji od 25 računara nove generacije. Obezbeđena je stalna internet konekcija a u kabinetu će biti omogućena nastava za sve nastavnike koji imaju potrebu da prikažu čas na "drugi način", održe neki multidisciplinarni čas, čas aktivne nastave ili možda neki test.

Našim učenicima smo nabavkom mnogin nastavnih sredstava i u ostalim učionicama (računari, grafoskopi, projektor, makete...) omogućili lakši rad i učenje, pa zato naši učenici cene ove napore i čuvaju školsku imovinu, baš kao i svoju. Za dobar odnos prema školskoj imovini, kao i za dobro vladanje, učenici kao nagradu često imaju petkom Žurku u popodnevnim satima. Tome se naročito raduju, pa se onda zaista trude da budu pravi "domaćini" u svojoj školi.