Naša škola - škola otvorenih vrata

KODEKS PONAŠANJA

učenika, roditelja i nastavnika
Osnovne škole "SLAVKO RODIĆ" Lazarevo

PRAVILA PONAŠANJA UČENIKA

OPŠTA PRAVILA:

 1. Učenici su obavezni da redovno pohađaju nastavu i redovno izvršavaju sve obaveze utvrđene Godišnjim programom rada škole.
 2. U školu se dolazi na vreme, bez kašnjenja, zakašnjavanje se tretira kao neopravdan izostanak.
 3. Izostanke sa časova učenik ili roditelj dužni su da opravdaju u roku od najviše 8 dana, u suprotnom će biti tretirani kao neopravdani izostanci.
 4. Strogo je zabranjeno i kažnjivo donošenje u školu oruđa i oružja kojima se mogu povrediti drugi.
 5. Strogo je zabranjeno donošenje i konzumiranje alkohola, cigareta i droge u objektu i dvorištu škole.
 6. Zabranjeno je i kažnjivo bacanje petardi u objektu i dvorištu škole.
 7. Kažnjivo je svako fizičko i psihičko maltretiranje i izazivanje tuča, kao i učestvovanje u njima.
 8. Učenici su dužni da ispoljavaju međusobno poštovanje kao i poštovanje nastavnika, radnika škole i odraslih.
 9. Obavezno je poštovanje učenika drugih nacija i veroispovesti.
 10. Zabranjeno je vređanje i omalovažavanje učenika na osnovu materijalnog i socijalnog statusa.
 11. Stariji učenici imaju obavezu da štite mlađe učenike i da se međusobno poštuju.
 12. Najstrože je zabranjeno otimanje novca i ostalih stvari od učenika.
 13. Kažnjivo je dopisivanje ocena i drugih podataka u dnevnik, kao i u đačku knjižicu.
 14. Strogo je zabranjeno i kažnjivo uništavanje školske imovine, pisanje po zidovima, škrabanje po stolovima i stolicama i slično.
 15. Zabranjeno je i kažnjivo mobilnim telefonom slikati druge učenike, a posebno sukobe među učenicima.
 16. Učenik predstavlja školu i kada nije u njenim prostorijama i treba da zna da njegovo ponašanje povećava ili smanjuje ugled škole.
 17. U školu se dolazi čist, očešljan i u garderobi koja je primerena uzrastu i situaciji.
 18. Strogo je zabranjeno u školu dolaziti u mini-suknjama, majicama na bretele, šorcevima...
 19. U školu je zabranjeno dolaziti našminkan, može se koristiti samo sjaj za usne.
 20. Učenici ne treba da se povode za lošim primerima, ima kvalitetnih uzora za identifikaciju
 21. Učenici bi trebalo da razvijaju pozitivne osobine ličnosti kao što su nesebičnost, poštenje, iskrenost...
 22. Poželjno je da se knjige vraćaju u školsku biblioteku u datom roku i u stanju u kakvom su i pozajmljene.

PRAVILA VEZANA ZA NASTAVU:

 1. Učenik ima obavezu da redovno posećuje nastavu i da u nastavnom procesu bude misaono angažovan.
 2. Neprihvatljivo je pričanje i ometanje tokom nastave.
 3. Čas nije namenjen konzumiranju hrane i pića, za to je predviđen odmor.
 4. Zabranjeno je korišćenje mobilnih telefona i MP3, 4 plejera u toku časa, ukoliko učenik koristi neki od navedenih aparata nastavnik ima pravo da mu isti oduzme, odnese kod direktora ili u pedagoško-psihološku službu, gde će biti sve dok roditelj ne dođe po privremeno oduzetu imovinu.
 5. Kažnjivo je prepisivanje kontrolnih i pismenih zadataka, kao i svako drugo ponašanje kojima se može nauditi ostalim učenicima.
 6. Na času treba pristojno da se sedi, a ne da se klati na stolici, leži na klupi i sl.
 7. Učenici koji imaju nedovoljne ocene trebalo bi da dolaze na dopunsku nastavu, radi sopstvene dobrobiti.
 8. Nije poželjno izbegavati časove fizičkog vaspitanja, niti izmišljati opravdanja da se fizičko ne radi.

PRAVILA PONAŠANJA ZA VREME ODMORA:

 1. U školu treba ulaziti u redu i bez guranja.
 2. Strogo je zabranjeno trčanje po hodnicima i stepeništu.
 3. Učenici treba u redu ispred učionica da čekaju početak časa, a ne da sede ili leže po hodnicima.
 4. Zabranjeno je otimanje užine i bacanje po hodniku i dvorištu škole.
 5. Školski WC treba da služi svojoj nameni, a ne za okupljanje učenika.
 6. Kažnjivo je nepristojno dodirivanje kojim se vređa ličnost drugog učenika.
 7. Treba izbegavati izlazak na dvorište za vreme malog odmora.

PRAVILA PONAŠANJA NASTAVNIKA I ZAPOSLENIH U ŠKOLI

 1. Obaveza je nastavnika da drže časove redovne, dopunske i dodatne nastave.
 2. Nastavnici ne smeju da kasne na časove.
 3. Nastavnici moraju redovno da dežuraju na hodnicima kako bi se bezbednost učenika podigla na viši nivo.
 4. Nastavnici treba u školu da dolaze uredni i čisti. Odevanje treba da bude prikladno - ne sme se dolaziti u kratkim suknjama, kratkim majicama, majicama na bretele, prozirnoj odeći, niti u odeći sa dubokim izrazom. U trenerkama mogu da dolaze samo nastavnici fizičkog vaspitanja. Šminka ne sme da bude napadna.
 5. Nastavnicima je zabranjena upotreba mobilnih telefona na času.
 6. Nastavnici moraju da budu sposobni da održe red na času, kako bi učenici mogli da čuju predavanja i objašnjenja.
 7. Nastavnici ne smeju da viču na učenike.
 8. Nastavnici ne smeju da izbacuju učenike sa časa, ukoliko učenik ometa nastavu treba ga poslati u pedagoško-psihološku službu ili kod direktora škole.
 9. Nastavnici treba predavanja da prilagode učenicima i da im objasne sve što je nejasno.
 10. Nastavnici treba da poštuju ličnost učenika, ne smeju da ih vređaju, daju negativne mentalne kvalifikacije, ismevaju pred odeljenjem, diskriminišu po bilo kom osnovu, niti da ispoljavaju revanšizam. Svi učenici treba da budu ravnopravni, nastavnici ne smeju da favorizuju pojedine učenike.
 11. Svaki napredak i uspeh koji učenik postigne vredan je pohvale, nastavnik ne može da omalovaži uspeh učenika ako ne zadovoljava kriterijume koje je nastavnik postavio.
 12. U radu sa učenicima nastavnik mora da ispolji toleranciju, da im pruži svaku potrebnu pomoć i da ohrabri učenike.
 13. Školski čuvar mora savesno da obavlja svoju dužnost, da pravovremeno reaguje kako bi se izbegle tuče između učenika, da vodi računa o tome ko ulazi i izlazi iz škole. Čuvar ne sme da puši u školskom dvorištu, već u predviđenoj prostoriji.

PRAVILA PONAŠANJA RODITELJA

 1. Roditelj ili staratelj je dužan da dete redovno šalje u školu.
 2. Roditelj je dužan da prati ponašanje, učenje i uspeh svog deteta.
 3. Saradnja sa školom treba da bude kontinuirana, a ne samo pred kraj polugodišta ili školske godine.
 4. Roditelj treba da sarađuje sa odeljenskim starešinom - treba da ga blagovremeno obavesti o izostancima učenika i da ga upozna sa individualnim karakteristikama deteta.
 5. Roditelj treba da poštuje ličnost nastavnika i ostalih radnika škole i da to prenese na svoje dete.
 6. U kontaktu sa nastavnicima roditelj treba da ispolji poštovanje i uvažavanje, fizički ili verbalni napadi su zabranjeni.
 7. Roditelj je dužan da se pridržava termina predviđenog za individualne razgovore, ne može da insistira da ga nastavnik primi u nekom drugom terminu, osim u slučaju da se radi o nečem hitnom i neodložnom.
 8. Roditelj treba da poštuje naloge i predloge dežurnog nastavnika, kao i kućni red škole.
 9. Roditelj treba da sarađuje sa predmetnim nastavnicima.
 10. Obaveza roditelja je da dolazi na roditeljske sastanke.
 11. Bilo bi poželjno da roditelji pomažu školi u ostvarivanju vaspitnog rada i planiranih zadataka, kao i u nastojanjima da se poboljšaju uslovi rada škole.
 12. Sva lica koja nisu radnici niti učenici škole u obavezi su da se na vratima škole legitimišu ili da pokažu službeni poziv ili drugu ispravu radi identifikacije.
 13. Roditelji, ni ostala lica ne mogu se zadržavati u hodnicima škole, niti mogu da ometaju rad, već se od strane dežurnog lica upućuju u prostoriju za prijem ili određenu kancelariju.
 14. Roditelji treba da se upoznaju sa pravilima ponašanja u školi i da motivišu dete da ta pravila prihvati.

Kodeks ponašanja donet je na predlog Učeničkog parlamenta, Saveta roditelja i Nastavničkog veća.

Pored ovih opštih pravila ponašanja , dozvoljeno je u velikim količinama upotrebljavati reči: MOLIM, HVALA, IZVOLI, IZVINI. U KOMBINACIJI SA LJUBAZNIM OSMEHOM PRED VAMA SU NEOGRANIČENE MOGUĆNOSTI.

Školska imovina koriti svima. Ne iskazujte svoje nezadovoljstvo na njoj. NEMOJTE BITI JAČI OD ONOGA ŠTO NE MOŽE DA SE BRANI. Ako napravite štetu, vaši roditelji će morati da je plate. Od takve štete nemate koristi.
Iznenadite svoje drugove i svaki nesporazum rešite tako što ćete PRVI pružiti ruku pomirenja. VOLITE TO ŠTO SMO RAZLIČITI. Bilo bi dosadno da smo svi isto pametni i isto lepi. Budite originalni, ALI NE NA RAČUN ONOG PORED SEBE.

Pre nego što nekome stavite primedbu, preispitajte sebe. I vi sigurno imate mane koje možda ne primećujete. Otklonite prvo SVOJE nedostatke pa ONDA KRITIKUJTE DRUGE.

Budite pažljivi i nežni prema najmlađim učenicima u školi. Oni jedino od vas mogu da nauče kako treba da se ponašaju.Ako su VAS maltretirali dok ste bili najmlađi, budite PRVI koji će to promeniti i učinite suprotno.

REŠAVANJE SUKOBA FIZIČKIM OBRAČUNAVANJEM KARAKTERISTIKA JE NEMOĆNIH I PRIMITIVNIH LJUDI!
TO SIGURNO NISTE VI!

Odeća koju nosite govori o vašoj ličnosti. Ona odražava ukus i stil svake osobe, koji mora biti poštovan. Odeća u kojoj dolazite u školu treba da bude lepa, uredna, u vašem stilu, ALI I PRAKTIĆNA ZA RAD.
Predpostavlja se da je namena WC prostorija svima poznata. Nemojte širiti broj poslova koji se tamo mogu obaviti, a nije ni naročito ugodno da se u njemu duže zadržavate. Ono što se tu dešava NE PREDVIĐA PUBLIKU, BUDITE U WC-u SAMI. PRISTOJNIJE JE.

Pridržavajući se ovih pravila zaključićemo da NIJE TAČNO DA "NIJE TEŠKO BITI FIN". Teško je, a nije ni naročito ni zabavno. Ali, jedno je sigurno: VEOMA JE UGODNO I PRIJATNO I DOPRINOSI DA O SEBI MISLIMO KAO ISTINSKI CIVILIZOVANIM LJUDIMA.